Lịch phát sóng chương trình VTV

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
 • 00:00
 • 01:30BT Golfing Wolrd
 • 01:45Không phải ai cũng biết5 vùng chiến thuật
 • 02:003T Golf: Bóng trong vùng cỏ thô & hố cát
 • 02:15BT Golfing Wolrd
 • 02:30NBA News
 • 02:45BT Golfing Wolrd
 • 03:00Không phải ai cũng biết5 vùng chiến thuật
 • 03:153T Golf: Bóng trong vùng cỏ thô & hố cát
 • 03:30BT Golfing Wolrd
 • 03:45NBA News
 • 04:00BT Golfing Wolrd
 • 04:15KPACB: 5 vùng chiến thuật
 • 04:303T Golf: Bóng trong vùng cỏ thô & hố cát
 • 04:45BT Golfing Wolrd
 • 05:00NBA News
 • 05:15BT Golfing Wolrd
 • 05:30Không phải ai cũng biết5 vùng chiến thuật
 • 05:453T Golf: Bóng trong vùng cỏ thô & hố cát
 • 06:00BT Golfing Wolrd
 • 06:15NBA News
 • 06:30Thời tiết & Thể thao
 • 06:45Thể thao cập nhật
 • 07:00Thời tiết & Thể thao
 • 07:15BT Golfing Wolrd
 • 07:30Thể thao cập nhật
 • 07:45Thời tiết & Thể thao
 • 08:00NBA News
 • 08:15Không phải ai cũng biết5 vùng chiến thuật
 • 08:303T Golf: Bóng trong vùng cỏ thô & hố cát
 • 08:45Thời tiết & Thể thao
 • 09:00BT Golfing Wolrd
 • 09:15Thể thao cập nhật
 • 09:30Thời tiết & Thể thao
 • 09:45NBA News
 • 10:00Không phải ai cũng biết5 vùng chiến thuật
 • 10:153T Golf: Bóng trong vùng cỏ thô & hố cát
 • 10:30Thời tiết & Thể thao
 • 10:45BT Golfing Wolrd
 • 11:00Thể thao cập nhật
 • 11:15BT Golfing Wolrd Live
 • 11:30Thời tiết & Thể thao
 • 11:453T Golf: Bóng trong vùng cỏ thô & hố cát
 • 12:00Thể thao cập nhật
 • 12:15BT Golfing Wolrd
 • 12:30Không phải ai cũng biết5 vùng chiến thuật
 • 12:45Thể thao cập nhật
 • 13:00NBA News
 • 13:15Thể thao cập nhật
 • 13:30ATP World Tour 500 Rakuten Japan Open Tennis ChampionshipsChung kết
 • 15:30WTA Tour 2018 China OpenChung kết
 • 17:30Thời tiết & Thể thao
 • 17:45NBA News
 • 18:00Thể thao cập nhật
 • 18:15BT Golfing Wolrd
 • 18:30ATP World Tour 500 China OpenChung kết
 • 20:30NBA News
 • 20:45Thời tiết & Thể thao
 • 21:00Thể thao cập nhật
 • 21:15BT Golfing Wolrd
 • 21:30Không phải ai cungz biết5 vùng chiến thuật
 • 21:453T Golf: Bóng trong vùng cỏ thô & hố cát
 • 22:00NBA News
 • 22:15Thời tiết & Thể thao
 • 22:30BT Golfing Wolrd
 • 22:45Không phải ai cũng biết5 vùng chiến thuật
 • 23:00Thể thao cập nhật
 • 23:153T Golf: Bóng trong vùng cỏ thô & hố cát
 • 23:30BT Golfing Wolrd
 • 23:45NBA News