Lịch phát sóng chương trình VTV

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
 • 00:00Chuyện khó đỡTập 1
 • 01:00Sao thế giớiTập 155
 • 01:30Sao và sự kiệnTập 314
 • 02:00Kiến tạo nhịp cầu mùa 4Tập 3
 • 02:30Sắc đẹp tội lỗiTập 14
 • 03:30Kì tích kiến trúc của loài vậtTập 1
 • 04:00Sao và sự kiệnTập 314
 • 04:30Sao thế giớiTập 155
 • 05:00Bác sĩ ma cà rồngTập 20
 • 06:00Kiến tạo nhịp cầu mùa 4Tập 3
 • 06:30Kì tích kiến trúc của loài vậtTập 1
 • 07:00Người tình của tôiTập 28
 • 08:00Người tình của tôiTập 29
 • 08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 09:00Sao và sự kiệnTập 314
 • 09:30Kì tích kiến trúc của loài vậtTập 1
 • 10:00Sao thế giớiTập 155
 • 10:30Kiến tạo nhịp cầu mùa 4Tập 3
 • 10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 11:00Chuyện khó đỡTập 2
 • 12:00Bác sĩ ma cà rồngTập 21
 • 12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 13:00Ca sĩ bí ẩnTập 9
 • 14:00Sắc đẹp tội lỗiTập 15
 • 14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 15:00Sao và sự kiệnTập 314
 • 15:45Nhanh như chớpTập 13
 • 16:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
 • 17:00Người tình của tôiTập 30
 • 18:00Người tình của tôiTập 31
 • 18:30Sao và sự kiệnTập 315
 • 19:00Nhà có Xinê ViệtChàng trai năm ấy
 • 21:00Nhanh như chớpTập 14
 • 22:30Sao thế giớiTập 155
 • 23:00Ca sĩ bí ẩnTập 9
 • 00:00Hương Vị Cuộc Sống - Tập 01
 • 01:00Hương Vị Cuộc Sống - Tập 02
 • 02:00Phim sitcom - Nè biết gì chưa - Tập 211
 • 02:30Câu chuyện nghệ thuật - Số 03
 • 03:00Ca nhạc - VZ Playlist - Tập 114
 • 04:00Nghịch cảnh - Tập 45
 • 05:00Hương Vị Cuộc Sống - Tập 03
 • 06:00Hương Vị Cuộc Sống - Tập 04
 • 07:00Đội đặc nhiệm CID - Tập 178
 • 08:00Ca nhạc - VZ Playlist - Tập 114
 • 09:00Phim sitcom - Nè biết gì chưa - Tập 212
 • 09:30Hồn Việt - Số 08
 • 10:00Nghịch cảnh - Tập 45
 • 11:00Hương Vị Cuộc Sống - Tập 05
 • 12:00Hương Vị Cuộc Sống - Tập 06
 • 13:00Đội đặc nhiệm CID - Tập 179
 • 14:00Phim sitcom - Nè biết gì chưa - Tập 213
 • 14:30Quê nhà tôi ơi - Số 03
 • 15:00Nghịch cảnh - Tập 45
 • 16:00Hương Vị Cuộc Sống - Tập 07
 • 17:00Hương Vị Cuộc Sống - Tập 08
 • 18:00Đội đặc nhiệm CID - Tập 180
 • 19:00Nghịch cảnh - Tập 46
 • 20:00Hương Vị Cuộc Sống - Tập 09
 • 21:00Hương Vị Cuộc Sống - Tập 10
 • 22:00Đội đặc nhiệm CID - Tập 180
 • 23:00Ca nhạc - VZ Playlist - Tập 114