mặt hàng xuất khẩu

Giải pháp đảm bảo giá cả và đầu ra cho tôm Việt

Giải pháp đảm bảo giá cả và đầu ra cho tôm Việt

VTV.vn - Một trong những giải pháp căn cơ hiện nay là liên kết những người nuôi tôm với nhau.