Mặt Trăng của sao Thổ

Vệ tinh của sao Thổ có thể có sự sống

Vệ tinh của sao Thổ có thể có sự sống

VTV.vn - Các nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ và Anh cho thấy, vệ tinh Titan của sao Thổ có thể chứa các yếu tố chính làm nên sự sống.