máy ATM

Ngân hàng tăng lượng tiền cho các máy ATM

Ngân hàng tăng lượng tiền cho các máy ATM

VTV.vn - Cận Tết, nhu cầu rút tiền mặt tại các cây ATM tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường.