Máy bay rơi xuống biển

Mỹ dừng tìm kiếm quân nhân vụ máy bay rơi ngoài khơi Australia

Mỹ dừng tìm kiếm quân nhân vụ máy bay rơi ngoài khơi Australia

VTV.vn - Thủy quân lục chiến Mỹ và hải quân Mỹ đã dừng các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ 3 lính thủy đánh bộ của nước này trong vụ máy bay rơi ở ngoài khơi Australia.