mổ tim

Mổ tim miễn phí cho mọi đối tượng

Mổ tim miễn phí cho mọi đối tượng

VTV.vn - Tại bệnh viện quận Thủ Đức - TP.HCM, từ nay đến cuối năm sẽ tiến hành mổ tim miễn phí cho mọi đối tượng.