mừng Quốc khánh

Điện mừng Quốc khánh Trung Quốc

Điện mừng Quốc khánh Trung Quốc

VTV.vn - Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã gửi điện mừng nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.