năm học 2014 - 2015

Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2014-2015

Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2014-2015

Đây cũng là năm thứ 2, toàn ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết 29 -NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo. Việc đổi mới đó diễn ra ở tất cả cấp học nên thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

 
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước