nền kinh tế

“Kinh tế vĩ mô đang tốt, lạm phát được kiểm soát”

“Kinh tế vĩ mô đang tốt, lạm phát được kiểm soát”

VTV.vn - Kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện nay tốt. Nền kinh tế không chỉ tăng trưởng cao mà lạm phát được kiểm soát và mọi dự trữ đều cao.