neo đậu tàu thuyền

Cần neo đậu tàu thuyền một cách an toàn

Cần neo đậu tàu thuyền một cách an toàn

VTV.vn - Công tác neo đậu tàu thuyền ở một số khu vực vẫn còn chưa đảm bảo, dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng lớn tới tài sản, thậm chí là con người.