ngành du lịch Việt Nam

Thu 312.000 tỷ đồng từ khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018

Thu 312.000 tỷ đồng từ khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2018

VTV.vn - 312.000 tỷ đồng là tổng thu từ khách du lịch tới Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2017.