nghề thủ công

Làm thế nào để giải quyết sinh kế cho người làm nghề thủ công?

Làm thế nào để giải quyết sinh kế cho người làm nghề thủ công?

VTV.vn - Dự án Crafting Futures – câu chuyện tương lai của thủ công truyền thống ra đời đã góp phần đưa ra giải pháp cho vấn đề này.