Người việt tại Ukraine

Tọa đàm về vấn đề cư trú của người Việt tại Ukraine

Tọa đàm về vấn đề cư trú của người Việt tại Ukraine

VTV.vn - Vấn đề cư trú của người Việt tại nước ngoài là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ Việt nam.