nguyện vọng 2

Cẩn trọng trong quá trình điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Cẩn trọng trong quá trình điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

VTV.vn - Sắp hết hạn điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến, bởi vậy, thí sinh nên hết sức cẩn trọng trong quá trình thay đổi.