Nhân viên văn phòng

Ngân hàng số - “Ngựa ô mới” trong hệ thống ngân hàng

Ngân hàng số - “Ngựa ô mới” trong hệ thống ngân hàng

VTV.vn - Ngân hàng số đang là xu hướng mới và bắt đầu định hình những năm gần đây. Khách hàng hướng đến chủ yếu là nhóm đối tượng trẻ tuổi.