nợ thuế

Hà Nội công bố 143 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất

Hà Nội công bố 143 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất

VTV.vn - Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục công khai danh sách 143 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với số nợ 711.936 triệu đồng.