nối lại

Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức, Pháp nhóm họp

Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức, Pháp nhóm họp

Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức và Pháp hôm qua đã nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao tại thủ đô Berlin (Đức) để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.