nông thôn

Trung Quốc tập trung phát triển nông thôn

Trung Quốc tập trung phát triển nông thôn

VTV.vn - Tập trung phát triển nông thôn sẽ là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc trong năm 2018.