nộp thuế

Thủ tướng yêu cầu khai, nộp thuế hải quan bằng phương pháp điện tử

Thủ tướng yêu cầu khai, nộp thuế hải quan bằng phương pháp điện tử

VTV.vn - Thủ tướng chỉ đạo việc kê khai thuế và nộp thuế hải quan phải thực hiện bằng phương pháp điện tử, DN không tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thi hành công vụ hải quan.