phà Vàm Cống

TP.HCM đề nghị được hoán đổi hai phà loại 200 tấn

TP.HCM đề nghị được hoán đổi hai phà loại 200 tấn

VTV.vn - TP.HCM hiện đang đề nghị tăng cường phà công suất lớn để phục vụ đi lại của người dân.