phố đi bộ

TP.HCM: Phố đi bộ Bùi Viện chưa thực sự hấp dẫn du khách

TP.HCM: Phố đi bộ Bùi Viện chưa thực sự hấp dẫn du khách

VTV.vn - Phố đi bộ Bùi Viện tại TP.HCM hiện đang không khai thác được hiệu quả du lịch như ý định ban đầu.