phòng chống tham nhũng

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Mặt trận các cấp

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Mặt trận các cấp

VTV.vn - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu các địa phương cần bám sát Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để chuẩn bị tốt cho đại hội.