phục vụ bàn

Nhà hàng với những nhân viên đặc biệt tại Pháp

Nhà hàng với những nhân viên đặc biệt tại Pháp

VTV.vn - Để giải quyết tình trạng thiếu việc làm cho người tự kỷ, một nhà hàng đặc biệt ở Pháp đã được khai trương. Nhà hàng này có những nhân viên là người tự kỷ hoặc bị Down.