phương tiện thanh toán

Việt Nam vẫn còn chi tiêu bằng tiền mặt tới 90%

Việt Nam vẫn còn chi tiêu bằng tiền mặt tới 90%

VTV.vn - Hiện vẫn có tới 90% chi tiêu hàng ngày tại Việt Nam sử dụng tiền mặt.