quốc tế hóa

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Tây Ban Nha

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Tây Ban Nha

VTV.vn - Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam và Tổ chức xúc tiến giáo dục và ngôn ngữ Tây Ban Nha GEC đã tổ chức Hội nghị "Quốc tế hóa giáo dục".