quy định xử phạt

Vì sao cát tặc tại Bình Thuận ngày một lộng hành?

Vì sao cát tặc tại Bình Thuận ngày một lộng hành?

VTV.vn - Khi cả tỉnh Bình Thuận có đến 39 xã xảy ra nạn khai thác cát lậu nhưng dưới thì bảo khó, trên nói không.