Quỹ tín dụng nhân dân

Nâng cao vai trò của bảo hiểm tiền gửi

Nâng cao vai trò của bảo hiểm tiền gửi

VTV.vn - Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Ủy ban châu Á - Thái Bình Dương thuộc Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế vừa diễn ra tại Hà Nội.