số hóa

Số hóa truyền hình: Xu thế tất yếu trong kỷ nguyên Internet

Số hóa truyền hình: Xu thế tất yếu trong kỷ nguyên Internet

VTV.vn - Tại Việt Nam, các Đài truyền hình đang cần thay đổi ra sao trong bối cảnh phải đương đầu với sự cạnh tranh từ báo mạng, truyền hình Internet, mạng xã hội…?