sở hữu nhà nước

TP.HCM kiến nghị cơ chế bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

TP.HCM kiến nghị cơ chế bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

VTV.vn - Đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng các tiêu chí xác định thời điểm bố trí sử dụng loại hình này.