số liệu thống kê

Đất chuyên canh trồng lúa được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm

Đất chuyên canh trồng lúa được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm

VTV.vn - Từ 1/7, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước.