sở nội vụ

Đà Nẵng có hơn 300 lãnh đạo đủ tiêu chuẩn tự nguyện nghỉ việc sớm

Đà Nẵng có hơn 300 lãnh đạo đủ tiêu chuẩn tự nguyện nghỉ việc sớm

VTV.vn - Đà Nẵng hiện có hơn 300 cán bộ lãnh đạo đủ tiêu chuẩn tự nguyện nghỉ việc sớm. Đây là kết quả rà soát của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng.