sông Hồng

Đóng luồng sông Hồng đoạn qua Hà Nội để thi công ống ngầm

Đóng luồng sông Hồng đoạn qua Hà Nội để thi công ống ngầm

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày mai (17/7), tàu thuyền sẽ không được đi qua sông Hồng đoạn qua Hà Nội nhằm phục vụ thi công đường ống cấp nước sạch, chạy ngầm ngang đáy sông.