tái cấp vốn

Hạ viện Italy thông qua lần cuối kế hoạch giải cứu ngân hàng

Hạ viện Italy thông qua lần cuối kế hoạch giải cứu ngân hàng

VTV.vn - Hạ viện Italy đã thông qua kế hoạch giải cứu các ngân hàng đang gặp khó khăn ở nước này.