Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

PVN triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh khai thác dầu khí

PVN triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh khai thác dầu khí

VTV.vn - Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh khai thác dầu khí.