Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Hỗ trợ vốn cho ngư dân vươn khơi bám biển

Hỗ trợ vốn cho ngư dân vươn khơi bám biển

VTV.vn - Vừa qua, Quỹ Tấm lòng Việt đã về thăm và hỗ trợ 2 hộ ngư dân khó khăn mỗi hộ 10 triệu đồng để sắm sửa ngư lưới cụ.