Tập đoàn Vingroup

VinSmart ký kết hợp tác với BQ sản xuất điện thoại thông minh

VinSmart ký kết hợp tác với BQ sản xuất điện thoại thông minh

VTV.vn - VinSmart mua bản quyền sở hữu trí tuệ từ BQ để sản xuất điện thoại thông minh Vsmart