Thành phố di sản

Cân bằng phát triển kinh tế và bảo tồn di sản ở Anh

Cân bằng phát triển kinh tế và bảo tồn di sản ở Anh

VTV.vn - Cân bằng thế nào giữa phát triển đô thị đáp ứng các yêu cầu kinh tế với gìn giữ bảo tồn những giá trị cũ là câu chuyện ở Liverpool (Anh).