thành phố thông minh

Việt Nam xây dựng thành phố thông minh

Việt Nam xây dựng thành phố thông minh

VTV.vn - Hiện 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam đang triển khai xây dựng thành phố thông minh.