thiết bị điện tử

Điều khiển đồ điện tử bằng cử chỉ

Điều khiển đồ điện tử bằng cử chỉ

VTV.vn - Các nhà khoa học tại trường Đại học Lancaster của Anh đã phát triển công nghệ điều khiển bằng cử chỉ.