thiết bị y tế

Nhiều kẽ hở trong việc xã hội hóa trang thiết bị y tế

Nhiều kẽ hở trong việc xã hội hóa trang thiết bị y tế

VTV.vn - Hiện nay, việc xã hội hóa trang thiết bị y tế đang phát sinh nhiều kẽ hở, đặc biệt là sự thiếu minh bạch trong các hợp đồng thuê, mượn trang thiết bị y tế.