thời tiết cực đoan

Liên tục ghi nhận hiện tượng thời tiết cực đoan từ đầu năm 2018

Liên tục ghi nhận hiện tượng thời tiết cực đoan từ đầu năm 2018

VTV.vn - Thế giới đã liên tiếp ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan từ đầu năm 2018 tới nay.