thông tin chính xác

Saudi Arabia phá âm mưu tấn công Bộ Quốc phòng

Saudi Arabia phá âm mưu tấn công Bộ Quốc phòng

VTV.vn - Saudi Arabia đã phá âm mưu tấn công vào Bộ Quốc phòng nước này của IS.