Thông tư hướng dẫn

Cần có tiêu chuẩn quản lý dịch vụ chung cư

Cần có tiêu chuẩn quản lý dịch vụ chung cư

VTV.vn - Thông tư hướng dẫn phân hạng nhà chung cư tuy đã được Bộ Xây dựng ban hành, song hiện vẫn chưa mấy phát huy hiệu quả.