thu gom rác

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý cấp bách rác thải ứ đọng ở thành phố Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý cấp bách rác thải ứ đọng ở thành phố Quảng Ngãi

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp cấp bách để thu gom rác sinh hoạt cho người dân.