thu thập thông tin cá nhân

Những cái tên hậu thuẫn tài chính cho Cambridge Analytica

Những cái tên hậu thuẫn tài chính cho Cambridge Analytica

VTV.vn - Báo chí Anh vừa tiết lộ, dính dáng tới Cambridge Analytica là nhiều cái tên liên quan đến Đảng Bảo thủ.