thủ tục

“Rừng thủ tục hành chính đang làm khó doanh nghiệp”

“Rừng thủ tục hành chính đang làm khó doanh nghiệp”

VTV.vn - Đây là nhận định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khi nêu ví dụ về việc sản xuất mặt hàng chocolate, DN phải cần tới 13 giấy phép và 4 văn bản.