Một Hà Nội thân thuộc trong ngày kỷ niệm 59 năm Giải phóng Thủ đô

-Thứ năm, ngày 10/10/2013 15:10 GMT+7

 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2015.01.47.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.54.21.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.54.39.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.55.13.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.55.27.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.55.46.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.55.59.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.56.11.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.56.24.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.57.42.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.58.12.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.58.26.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.58.38.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.59.19.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.59.32.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2014.59.45.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2015.01.21.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2015.02.35.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2015.02.53.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2015.03.03.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2015.03.19.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2015.03.32.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2013_10_10/Screen%20Shot%202013-10-10%20at%2015.03.44.png

Những con phố rợp bóng cờ hoa, những con người thân thuộc, những khung cảnh quá đỗi thân thương... của một Hà Nội thân quen trong ngày kỷ niệm 59 năm Giải phóng Thủ đô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN MỚI

  X

  ĐANG PHÁT

  Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước