thuế doanh nghiệp

Chưa đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng

Chưa đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng

VTV.vn - Trong 2 năm tới sẽ chưa đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng.