tia laser

Chiếu laser vào quả bơ để tiết kiệm tem nhãn

Chiếu laser vào quả bơ để tiết kiệm tem nhãn

VTV.vn - Chuỗi bán lẻ Mark&Spencer quyết định sử dụng tia laser để đánh dấu ngày tháng và nơi sản xuất quả bơ.